Keresés
Close this search box.

Adatkezelési tályékoztató

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló
magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi
feltételeket és szabályokat.

1. Szerzői jogok

A partyceasar.hu oldalon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában az
Üzemeltető szellemi alkotását illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi és az
Üzemeltető külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag
magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül
és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a weboldal
felhasználója – az online hozzáférésen túl – kizárólag azok egyes részeinek a
felhasználó által az internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén
történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az
adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére,
bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban
történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő
hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

A partyceasar.hu oldal tartalmának a fentieken túlnyúló többszörözéséhez,
másolásához vagy ezzel kapcsolatban framek használatához (vagy egyébként a
partyceasar.hu oldal tartalmának harmadik személyek által történő saját tartalomkénti
feltüntetéséhez) az Üzemeltető nem járul hozzá. Kivétel ez alól a weboldal
hivatkozások (linkek) útján történő elérhetővé tétele.

2. Tartalmi felelősség korlátozása

Bár a honlapon megjelenő tartalmak a legnagyobb gondossággal lettek összeállítva,
az oldalak tartalma elsősorban tájékoztató jellegű. Az Üzemeltető kifejezetten kizárja
a felelősségét az oldalon található tartalmak felhasználásából eredő esetleges
károkért, az oldalon közzétett információk és receptek felhasználása saját kockázatra
és felelősségre történik.

A honlap linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat. Az Üzemeltető
ezek rendelkezésre állását, elérhetőséget rendszeresen ellenőrzi, azonban nem
garantálhatja ezen hivatkozott honlapok folyamatos elérhetőségét. Az Üzemeltető a 
linkek elhelyezésének időpontjában a linkelt oldalak tartalmát a legnagyobb
gondossággal vizsgálja és törvénybe ütköző tartalommal rendelkező oldalakra
sohasem hivatkozik, de nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért
még akkor sem, ha Ön az Üzemeltető honlapján szereplő hivatkozással jutott oda.

3. Technikai felelősség korlátozása

Az Üzemeltető nem garantálja, hogy az oldalakon található funkciók zavartalanul
működnek és hibamentesek. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget és nem vonható
felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a
portálhoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve
böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy
hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.

Az Üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az
Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással)
összefüggésben keletkezett hibákért, károkért ideértve a partyceasar.hu oldalakról
vagy oldalakra elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért,
késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért.

 Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok
vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az
Üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan
hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és
egyéb hacker- tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett
károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért az Üzemeltető
felelősségét kizárja.

4. Adatvédelmi nyilatkozat

Az ajánlatkérés során az Üzemeltető a felhasználó személyes adatainak birtokába jut.
Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A rögzített személyes adatokat

 – bizalmasan kezeli, és semmilyen célból nem adja ki harmadik fél számára, kivéve
az Üzemeltető azon alvállalkozóit, melyek bekapcsolása a megrendelés
kézbesítéséhez szükséges (futárszolgálatok).

– kizárólag addig tárolja, amíg az adatok közlője adatainak törlését írásban nem kéri.

– Kizárólag abban az esetben küld felhasználóinak és vásárlóinak hírlevelet,
amennyiben hírlevél küldésére elektronikus úton kifejezetten felhatalmazták
(Hírlevélre jelentkezés). A  webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél
feliratkozás során megadott adatokat az Üzemeltető bizalmasan kezeli, harmadik
félnek nem adja át és a leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján
biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén.

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@partyceasar.hu e-mail
címen.

A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre
statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az Üzemeltető
kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok
részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges.
Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a
böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak
részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a
szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe
tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

5.

A weboldal böngészésével a Felhasználó elfogadja az Üzemeltető felhasználási
feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.